+
  • IC_HY{V97Q[[NR7)N(30HYI.png

Proportion air DC2系列电位计

ProportionairDC2系列电位计 产品优势◆适用于proportionair产品

所属分类:

关键词:


产品咨询

产品描述

Proportion air DC2系列电位计

 

产品优势

◆适用于proportion air产品                         ◆可选单圈或10圈设计

◆可选数字

 

功能描述

 

DC2系列电位计线缆是专为指令信号为proportion air的控制阀而设计的。使用10V的标准电压激活电位计。运算放大器测量电位计的输出,并提供缓冲以消除影响的电位计线性的外部元件。三线线连接到PC板做必要的电源信号和共同端连接。

 

规格参数

 

 

DC2

DC2C

DC2-10T

DC2-10TC

DC2-10TI

DC2-10TIC

电气参数

输入电压

15-24VDC

15-24VDC

15-24VDC

15-24VDC

15-24VDC

15-24VDC

输出电压

0-10VDC

-

0-10VDC

-

0-10VDC

-

输出电流

10mA最大

4-0mA输出

10mA最大

4-20mA输出

10mA最大

4-20mA输出

线性度

+ -1%

+ -1%

+ -0.25%

+ -0.25%

+ -0.25%

+ -0.25%

耗电量

20mA

30mA

20mA

30mA

20mA

30mA

温度范围

32-158°F

0-70°C

32-158°F

0-70°C

32-158°F

0-70°C

32-158°F

0-70°C

32-158°F

0-70°C

32-158°F

0-70°C

线长

10英尺

10英尺

10英尺

10英尺

10英尺

10英尺

机械参数

 

DC2&DC2C

DC2-10T&DC2-10TC

DC2-10TI&DC2-10TIC

旋转角度

270°+ -3°

3600°+10°-0°

3600°+10°-0°

旋转寿命

25000次

50000次

50000次

套管尺寸

3/8 (9.52mm) x

3/8-32标准-2A

5016 (20.64mm) x

3/8-32标准-2A

5016 (20.64mm) x

3/8-32标准-2A

整体重量

DC2   0.34lb

DC2C  0.52lb

DC2-10T    0.32lb

DC2C-10TC  0.50lb

DC2-10TI    0.50lb

DC2C-10TIC  0.52lb

 

 

立即咨询

如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!

提交留言